Välkommen till Dala Arbetsrehab

Dala Arbetsrehab är en ekonomisk förening som startades år 2011 av Per Halfvars och Veine Kalles.

Syftet med föreningen är att erbjuda arbetsrehabiliteringsplatser och att anskaffa arbeten inom både den offentliga och privata sektorn.

All ekonomisk vinst återinvesteras i föreningen med målet att kunna bredda vår verksamhet och skapa möjlighet att anställa långtidsarbetslösa människor i behov av handledning och extra stöd i vardagen.

Kontakta oss

Jag vill bli kontaktad via:
 telefon e-post