Arbetsrehabilitering

Vi som arbetar på Dala Arbetsrehab har lång erfarenhet av olika uppdrag inom förändringsprocesser, arbetsträningsuppdrag, studiemotiverande coaching och övriga coachande insatser. Arbetsrehabiliteringen bygger på en kedja av insatser där det slutgiltiga målet är att våra deltagare ska vara så förberedda som möjligt inför arbetsmarknaden och/eller studier.

Vi genomför professionell arbetsrehabilitering med fokus på individen där vi tillsammans tar fram en målbild som vi sedan bryter ned i mindre delmål. Det här förenklar uppföljningen av förändringsprocessen och gör det lättare för våra deltagare att se vilka framsteg som tas på vägen mot det slutgiltiga målet.

Vår arbetsmodell bygger på ett flertal olika insatser där vi strategiskt arbetar med olika steg för att driva förändringsprocessen framåt. Ett av våra motton är att man måste våga göra saker annorlunda för att nå ett annat resultat. En del insatser tar längre tid och för vissa deltagare är förändringsprocessen mer långsam än för andra.

Insatser i rehabiliteringsprogrammet:

  • Individuell kartläggning och behovsanalys
  • Kost och hälsa med fysisk aktivitet
  • Personlig utbildning och målbildning
  • Ekonomi och ekonomiska åtgärder
  • Hjälp och stöd vid myndighetskontakter
  • Arbetsträning och praktik
  • Uppföljning
  • Karriärstöd

Kontakta oss

Jag vill bli kontaktad via:
 telefon e-post