Projekt Ungdomsresursen

Ungdomsresursen – Gör det omöjliga möjligt! är ett projekt som startades av Dala Arbetsrehab i april 2015 och som finansieras med hjälp av Allmänna Arvsfonden.

Syftet med projekt Ungdomsresursen är att hjälpa unga som står långt ifrån arbetsmarknaden att nå självförsörjning genom bland annat anställning, utbildning eller bildandet av eget företag.

Projektets målgrupp består av arbetslösa ungdomar i åldrarna 16 – 25 år med särskilda behov av insatser. De allra flesta är inskrivna hos socialtjänsten med behov av försörjningsstöd.

Återkommande faktorer i den problematik som vi möter hos våra inskrivna är avbruten skolgång, sociala fobier, behov av psykiatriska åtgärder och olika diagnoser (ADHD, Aspergers syndrom m.fl.). Varje enskild deltagare har en unik historia och problematik som kräver ett individuellt anpassat målbildsarbete och personligt stöd för att skapa positiv förändring. Det här är ett arbete som kräver stort engagemang, dels ifrån inskrivna deltagare och dels ifrån oss som arbetar med målgruppen.

Deltagandet i projekt Ungdomsresursen löper över en period av 6 – 12 månader och vid behov förlängs den för de deltagare som behöver mer tid i sin förändringsprocess.

  1. Steg ett är en kartläggning av deltagarens nuvarande status: social, psykisk och fysisk hälsa, relationer till närstående och bakgrundshistoria.
  1. Steg två är att vi tillsammans sjösätter en konkret handlingsplan utefter deltagarens målbild. Det slutgiltiga målet kan t.ex. vara studier eller arbete och vi formulerar mindre delmål att arbeta mot längs vägen.

Därefter är det dags att införa de insatser, resurser och utbildningar som vi erbjuder i vår verksamhet.

Personlig utveckling: Insatsen sker både individuellt och i gruppsammanhang där våra deltagare lär sig att identifiera sina hinder och se möjligheter till en förändring.

Kost och hälsa: Våra deltagare lär sig genom föreläsningar och praktiska övningar att se sambandet mellan kost och vardagsrutiner och vårt fysiska och psykiska mående. Fysträningen anpassas till varje deltagares nuvarande status och följs noggrant av en personlig tränare från Glimma Barn och Ungdom i Falun.

Ekonomi och struktur: Grundläggande utbildning i privatekonomi och hur man t.ex. skapar och håller en budget. Här ingår även stöd och råd vid kontakter med berörda myndigheter (kronofogden, inkassobolag, banker, arbetsförmedlingen m.fl.)

Studiebesök: Vi genomför studiebesök på olika platser runt om i landet där liknande verksamheter finns. Här får våra deltagare chansen att se hur liknande företag har nått framgång och skapat en verksamhet där målgruppen utvecklas och når sina mål.

Arbetsträning och praktik: Arbetsträningsmomenten startar då deltagarna är redo, de får följa med ut på riktiga arbeten hos kunder där de får träna upp sin arbetsförmåga i egen takt med stöd av utbildad handledare.

3

arv_banner_468x60

Kontakta oss

Jag vill bli kontaktad via:
 telefon e-post